Bøger

 1. Titel:

  Agil udvikling og innovation af software

 2. Om bogen:

  Undertitel: Agil udvikling støttet af organisatoriske Patterns. Samarbejde og eksperimenter under innovation af software. Videndeling mellem sektorerne byggeri og softwareudvikling.

  Bogen er på 108 sider. Udgivet 2011. ISBN 978-87-991724-3-6. Rekvirer bogen hos Tekkva.

  Bogen er redigeret af Arne Skou, Ivan Aaen og Jørgen Biegel..

  Bogen er opdelt i følgende 4 dele:

  • Overblik. Her giver vi et resumé af netværkets formål, aktiviteter og resultater.
  • Netværket. Formål, deltagere, organisering og deltagernes udbytte af projektet. Videndeling på tværs af sektorerne byggeri og softwareudvikling er en vision for netværket.
  • Agil udvikling og innovation. State of the art ridses op i relation til softwareudvikling.
  • Cases. Registreret viden fremlægges i form af redigerede noter fra seminarer og udførte analyser af organisatoriske Patterns.


  Denne bog er slutrapporten for projektet og netværkssamarbejdet ”IKT-agil”, som er udført i perioden 1.1.2009 til 31.1.2011. Netværket beskæftiger sig navnlig med agil udvikling og innovation af indlejret og teknisk software, men et antal eksempler på problemstillinger og løsninger forbundet med udvikling af administrativ software indgår også.


  Netværkets arbejdsform er en blanding af uddannelse, erfaringsudveksling, seminarer og gæsteforelæsninger. J.O. Coplien og Ivan Aaen har været gennemgående undervisere. Denne bog afrapporterer projektets viden og erfaring til inspiration for andre.

   

  Medlemmer af IKT-agil: CISS (Center for Indlejrede Software Systemer), Institut for Arkitektur og Design ved AAU, Gertrud & Cope, Byggeinformatik, EMD International A/S, ETI A/S, Judex A/S, Motorola A/S, MVC-Data ApS, Migatronic A/S, Netcity.dk, Seluxit ApS, Skov A/S, Software-Pro ApS, TK Validate ApS, UVdata A/S, Posility ApS, Dore Development ApS, AX-Services, Tekkva Consult.

   

  Projektet IKT-agil sponsoreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen med midler fra Den Europæiske Socialfond indstillet af Vækstforum Nordjylland. 

 3. Pris:
  40 kr. + forsendelse (80 kr.) + moms ( i alt 150 kr.).

TEKKVA Consult  |  Niels Jernes Vej 10  |  DK-9220 Aalborg Ø  |  Tlf. 96 35 45 65  |  Fax. 96 35 45 99

Back to top