Bøger

 1. Titel:

  Kvalitetsstyring i Japan

 2. Om bogen:

  Kvalitetsstyring i Japan, Jørgen Biegel, Aalborg Universitetsforlag 1985.

  Bogen er på 95 sider. ISBN 87-7307-288-5. Rekvirer bogen hos Tekkva.

  Bogen beskriver indtryk fra besøg på 11 japanske virksomheder i 1984. De besøgte virksomheder var bl.a. Nippon Kokan (stålvalseværk), Toyota (personvogne), Toshiba (køleskabe) og Sony (TV). Valget af Japan som mål for studier i kvalitetsstyring er begrundet i den kolossale udbredelse og det gode omdømme japanske produkter har i den vestlige verden.

  Bogen omtaler virksomhedernes produkter, ide-grundlag, kvalitetsstyring og kvalitetscirkler. Desuden vurderes muligheder for at bruge ideer fra japansk kvalitetsarbejde i Danmark.

 3. Pris:
  40 kr. + forsendelse (80 kr.) + moms ( i alt 150 kr.).

TEKKVA Consult  |  Niels Jernes Vej 10  |  DK-9220 Aalborg Ø  |  Tlf. 96 35 45 65  |  Fax. 96 35 45 99

Back to top