Bøger

 1. Titel:

  Konstruktion og levetidsomkostninger

 2. Om bogen:

  Konstruktion og levetidsomkostninger, Jørgen Biegel, Polyteknisk Forlag 1984.

  Bogen er på 45 sider. ISBN 87-502-0588-9.

  Metoder til forbedring af et produkts funktion, pålidelighed og økonomi har altid stor interesse. Problematikken søges til stadighed anskuet fra nye synsvinkler, og i dens løsninger tages der gerne nye værktøjer i brug.

  Denne bog kan anvendes som et sådant værktøj. Bogen henvender sig til medarbejdere, som beskæftiger sig med udvikling, og med de økonomiske konsekvenser af udvikling. Den videregiver oplysninger, som repræsenterer et nuanceret syn på systemudvikling gennem afvejning af det udviklede systems funktion, pålidelighed og pris.

 3. Pris:
  40 kr. + forsendelse (80 kr.) + moms ( i alt 150 kr.).

TEKKVA Consult  |  Niels Jernes Vej 10  |  DK-9220 Aalborg Ø  |  Tlf. 96 35 45 65  |  Fax. 96 35 45 99

Back to top