Bøger

 1. Titel:

  Test af software

 2. Om bogen:

  Undertitel: Test af indlejret og teknisk software.

  Bogen er på 85 sider. Udgivet 2009. ISBN 978-87-991724-2-9. Rekvirer bogen hos Tekkva. 

  Bogen er redigeret af Arne Skou, Brian Nielsen og Jørgen Biegel.

   

  Bogen fremlægger et antal korte cases inden for disse områder:

  • Proces- og ledelsesorientering (17 cases)
  • Automatisering (10 cases)
  • Modelbaseret test (4 cases)


  Denne bog er resultatet af arbejdet i et netværk af virksomheder, som deler viden og erfaring. Fokusområdet er metoder og teknikker til test og validering af teknisk og indlejret software.

  Formålet er at etablere videnoverførsel mellem industri og industri, og mellem forskning og industri, som gælder både på det overordnede og på det konkrete niveau, således at virksomhedernes praksis inspirerer forskning, og forskningsverdenens seneste resultater hurtigt bringes i anvendelse og dermed sikrer en konkurrencefordel.

  Netværkets arbejdsform er en blanding af erfa-udveksling, workshops, seminarer og gæsteforelæsninger. Denne bog afrapporterer projektets viden og erfaring til inspiration for andre.

  Medlemmer af Testnet: CISS (Center for Indlejrede Software Systemer), Ingeniørhøjskolen i Århus, Århus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen, Herning (HIH), Danfoss A/S, Deif A/S, Doms A/S, EB Denmark ApS, EMD International A/S, End2End A/S, ETI A/S, Grundfos Management A/S, Infineon Technologies Denmark, KMD A/S, Nykredit, Rohde & Schwarz Technology Center A/S, Sagem Denmark A/S, Saxotech A/S, Scott/Tiger Validate A/S, Seluxit, Sequanto, Skov A/S, Sonofon A/S, Tekkva Consult, Telmore A/S, Texas Instruments A/S, Wirtek A/S.

  Netværket benævnt Testnet er sponsoreret af Forskerkontakten, et program under Det jysk-fynske erhvervssamarbejde. Netværket har været aktivt fra 1.4.2006 til 31.12.2008.

 3. Pris:
  40 kr. + forsendelse (80 kr.) + moms ( i alt 150 kr.).

TEKKVA Consult  |  Niels Jernes Vej 10  |  DK-9220 Aalborg Ø  |  Tlf. 96 35 45 65  |  Fax. 96 35 45 99

Back to top