Bøger

 1. Titel:

  Prosoft

 2. Om bogen:

  Undertitel: Procesforbedring under udvikling af indlejret og teknisk software.
   

  Bogen er på 221 sider. Udgivet 2006. ISBN 87-991724-0-2. Rekvirer bogen hos Tekkva.

  Bogen er redigeret af Arne Skou og Jørgen Biegel.

  Nøgleord i bogen er bl.a.:

  • Udviklingshåndbog (softwarehåndbog).
  • Udvikling støttet af CMMI og ISO 9000.
  • Agil udvikling (agile).
  • Softwaretest.
  • Kompetencedeling.
  • Værktøjsstøttet softwareudvikling.


  Prosoft er et projekt, som har fået en bevilling af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU) gennem programmet ”Den jysk-fynske it-satsning” eller kort ”IT-korridoren”.

  Prosoft er ikke alene et projekt, men også et netværk af private virksomheder og offentlige forsknings- og uddannelsesinstitutioner. De samarbejder om at udvikle nye samt at forbedre eksisterende processer, kompetencer og organisation, som virksomhederne anvender under udvikling af software og IT.

  Projektet blev afsluttet i 2006 med udgivelsen af de opsamlede erfaringer i en bog.
   

  Deltagerne virksomheder i projektet: CISS (Center for Indlejrede Software Systemer), HIH (Handels- og Ingeniørhøjskolen), GateHouse A/S, Man B&W Diesel (Alpha Shipmate Development), Wirtek A/S, ECI A/S, End2End A/S, RTX Telecom A/S, Tellabs Denmark A/S, Texas Instruments A/S, Freescale A/S, NOVO Nordisk A/S,

  Siemens A/S, Liab ApS, Tekkva Consult.

 3. Pris:
  40 kr. + forsendelse (80 kr.) + moms ( i alt 150 kr.).

TEKKVA Consult  |  Niels Jernes Vej 10  |  DK-9220 Aalborg Ø  |  Tlf. 96 35 45 65  |  Fax. 96 35 45 99

Back to top