Bøger

 1. Titel:

  Software-genbrug og –videndeling

 2. Om bogen:

  Software-genbrug og –videndeling. Jørgen Biegel, Aalborg Universitetsforlag 2004, 72 sider. ISBN 87-7307-703-8. Rekvirer bogen hos Tekkva.

  Et netværk af virksomheder tilknyttet telekom-branchen satte sig for at dele relevant software og viden. Bogen fortæller om fremgangsmåde, opbygget viden og erfaring opnået over 2 år.

  Bogen beskriver en netværksmodel, som netværket har haft tæt inde på livet. Et kapitel handler om udvikling af netværkets vision og domæne, om netværkets system og om netværkets processer.

  Et kapitel beretter om viden, som netværket har opbygget om metoder til genbrug af software. Kapitlet kan anvendes som oplæg til en metode for systematisk genbrug af software. Desuden omtales netværkets erfaringer med genbrug af software. Der lægges ikke skjul på, at det er svært, og at netværket kun fik taget de første skridt.

  Appendiks anfører de virksomheder, som har deltaget i netværket, netværkets arkitektur i form af vedtægter, produktbeskrivelse, produktaftale og checklisten ”immaterielle rettigheder”. Desuden vises principiel opbygning af kompetenceoversigter, som netværket har anvendt.

 3. Pris:
  40 kr. + forsendelse (80 kr.) + moms ( i alt 150 kr.).

TEKKVA Consult  |  Niels Jernes Vej 10  |  DK-9220 Aalborg Ø  |  Tlf. 96 35 45 65  |  Fax. 96 35 45 99

Back to top