Bøger

 1. Titel:

  Softwareudvikling

 2. Om bogen:

  Softwareudvikling, Jørgen Biegel,  Aalborg Universitetsforlag 2000, 127 sider. ISBN 87-7307-641-4. Rekvirer bogen hos Tekkva.

  Bogens fokus er forbedring af processerne under software-udvikling. Formålet er at inspirere til udførelse af aktiviteter, således at udvikling af software styres og sker effektivt. Bogen henvender sig især til folk i mindre software- og IT-virksomheder. Den henter hovedsageligt sine erfaringer fra et netværkssamarbejde i 1998 – 2000 mellem 8 software- og elektronikvirksomheder.

  Bogen gennemgår modeller til brug for udvikling af kvalitetssystemer, bl.a. TickIT, CMM og SPICE samt belyser modeller til brug under software udvikling, bl.a. Gate-, Fase- og V-model.

  Fem nøgleprocesser for et firma, der udvikler software gennemgås: Kunde- og leverandør processer, udviklings processer, projekt processer, støtte processer og organisations processer. Fremgangsmåder til måling af software modenhed beskrives. Bl.a. CMM, Bootstrap og BootCheck. Desuden vises eksempler på integreret produktudvikling, egenudviklet designværktøj, et mindre udviklingsmiljø, indholdet af software håndbogen og erfaringer fra ISO 9000 certificering.

 3. Pris:
  40 kr. + forsendelse (80 kr.) + moms ( i alt 150 kr.).

TEKKVA Consult  |  Niels Jernes Vej 10  |  DK-9220 Aalborg Ø  |  Tlf. 96 35 45 65  |  Fax. 96 35 45 99

Back to top