Bøger

 1. Titel:

  Elektronikudvikling

 2. Om bogen:

  Elektronikudvikling, Jørgen Biegel,  Aalborg Universitetsforlag 1998, 85 sider. ISBN 87-7307-615-5. Rekvirer bogen hos Tekkva.

  Bogen fremlægger en metode til produktudvikling inden for elektroniksektoren. Formålet er, at konstruktører kan få ideer til at udføre deres arbejde bedre. Bogen henter især sine erfaringer fra et netværkssamarbejde i 1996 – 1998 mellem 4 elektronikvirksomheder. Bogen introducerer de virksomheder, som har leveret råstof til bogen og sætter produktudvikling ind i sammenhæng med en virksomheds strategi.

  En systematisk metode til produktudvikling beskrives. Den er opdelt i faserne idearbejde, konstrukti-onsarbejde og produktmodning. Konstruktionsgranskning som et middel til at opnå de opstillede mål beskrives.

  Der fokuseres på begrebet pålidelighed under produktudvikling, herunder MTBF-beregning. Eksempler illustrerer strategiplan, styring af et lille projekt, anvendelse af termografi og konstruktionsgranskning. Værktøjer anvises til udførelse af behovsrapport, kravspecifikation og forskellige typer af konstruktionsgranskninger.

 3. Pris:
  40 kr. + forsendelse (80 kr.) + moms ( i alt 150 kr.).

TEKKVA Consult  |  Niels Jernes Vej 10  |  DK-9220 Aalborg Ø  |  Tlf. 96 35 45 65  |  Fax. 96 35 45 99

Back to top