Gå til hoved-indhold

Bøger

Tekkva står bag udgivelse af bøger

  • Emneområder: Kvalitetsudvikling, software procesforbedring, produktudvikling, agil udvikling, softwaretest, kalibrering af måleudstyr mv.

Læs om bøgerne

Undertitel: En videnskabelig publikation om muligheder og faldgruber.

Bogen er på 478 sider. Udgivet 2015. ISBN: 978-87-7112-403-3. Rekvirer bogen hos Tekkva.

Forfatter: Jørgen Biegel

Publikationen underbygger antagelsen, at det betaler sig at implementere effektive kvalitetssystemer. Forskningsresultaterne opmuntrer virksomhedsledere til at implementere effektive kvalitetssystemer, fordi det betaler sig.

Undertitel: Agil udvikling støttet af organisatoriske Patterns. Samarbejde og eksperimenter under innovation af software. Videndeling mellem sektorerne byggeri og softwareudvikling.

Bogen er på 108 sider. Udgivet 2011. ISBN 978-87-991724-3-6. Rekvirer bogen hos Tekkva.

Bogen er redigeret af Arne Skou, Ivan Aaen og Jørgen Biegel.

Undertitel: Test af indlejret og teknisk software.

Bogen er på 85 sider. Udgivet 2009. ISBN 978-87-991724-2-9. Rekvirer bogen hos Tekkva

Bogen er redigeret af Arne Skou, Brian Nielsen og Jørgen Biegel.

Undertitel: Letvækstmetoder med fokus på inkrementel udvikling af indlejret og teknisk software

Bogen er på 111 sider. Udgivet 2008. ISBN 978-87-991724-1-2. Rekvirer bogen hos Tekkva.

Bogen er redigeret af Arne Skou, Ivan Aaen og Jørgen Biegel.

Bogen redegør for baggrund for agil udvikling og indhold af denne tilgang.

Undertitel: Procesforbedring under udvikling af indlejret og teknisk software.

Bogen er på 221 sider. Udgivet 2006. ISBN 87-991724-0-2. Rekvirer bogen hos Tekkva.

Bogen er redigeret af Arne Skou og Jørgen Biegel.

Software-genbrug og –videndeling. Jørgen Biegel, Aalborg Universitetsforlag 2004, 72 sider. ISBN 87-7307-703-8. Rekvirer bogen hos Tekkva.

Et netværk af virksomheder tilknyttet telekom-branchen satte sig for at dele relevant software og viden. Bogen fortæller om fremgangsmåde, opbygget viden og erfaring opnået over 2 år.

Procesforbedringer med CMM, Jørgen Biegel, Aalborg Universitetsforlag 2004, 168 sider. ISBN 87-7307-698-8. Rekvirer bogen hos Tekkva.

Bogen introducerer begrebet Software Process Improvement (SPI) samt Capability Maturity Model (CMM) og uddyber niveau 2 af CMM. SPI vil sige forbedringer af arbejdsgange, kommunikation og organisation relateret til udvikling af software med fokus på virksomhedens processer.

Softwareudvikling, Jørgen Biegel, Aalborg Universitetsforlag 2000, 127 sider. ISBN 87-7307-641-4. Rekvirer bogen hos Tekkva.

Bogens fokus er forbedring af processerne under software-udvikling. Formålet er at inspirere til udførelse af aktiviteter, således at udvikling af software styres og sker effektivt. Bogen henvender sig især til folk i mindre software- og IT-virksomheder. Den henter hovedsageligt sine erfaringer fra et netværkssamarbejde i 1998 – 2000 mellem 8 software- og elektronikvirksomheder.

Elektronikudvikling, Jørgen Biegel, Aalborg Universitetsforlag 1998, 85 sider. ISBN 87-7307-615-5. Rekvirer bogen hos Tekkva.

Bogen fremlægger en metode til produktudvikling inden for elektroniksektoren. Formålet er, at konstruktører kan få ideer til at udføre deres arbejde bedre. Bogen henter især sine erfaringer fra et netværkssamarbejde i 1996 – 1998 mellem 4 elektronikvirksomheder. Bogen introducerer de virksomheder, som har leveret råstof til bogen og sætter produktudvikling ind i sammenhæng med en virksomheds strategi.

Værktøjer til kvalitetsstyring, Poul Mandrup Larsen og Jørgen Biegel, Aalborg Universitetsforlag 1997, 99 sider. Rekvirer bogen hos Tekkva.
Denne bog beskriver forløb og resultater af et projekt for udvikling af værktøjer til kvalitetsstyring i små og mellemstore industrivirksomheder. Seks demonstrationsvirksomheder har været inddraget fra elektronik-, maskin- og servicebranchen. Bogen præsenterer projektets opnåede erfaringer i form af modeller, værktøjer og eksempler. Det er hensigten at andre virksomheder, som ønsker at forbedre eget kvalitetsarbejde, kan drage nytte af de vundne erfaringer.

Registret omfatter to bind. De rummer oplysninger om måle-, prøvnings- og rådgivningsmuligheder hos Aalborg Universitet, Hærens Tekniske Tjeneste og en række nordjyske virksomheder. Rekvirer bogen hos Tekkva.

Geometrisk måleteknik, Jørgen Biegel, Aalborg Universitetsforlag 1995, 84 sider, ISBN 87-7307-499-3. Rekvirer bogen hos Tekkva.

Bogen omhandler opbygning af kompetence indenfor geometrisk måleteknik i små industrivirksomheder. Den beskriver analyser af teknisk formåen og aktiviteter for opbygning af kompetence. Desuden omhandler den specificering af krav, måling, kalibrering af måleudstyr og dokumentering af resultater.

Undertitel: Udvikling og implementering af kvalitetssystemer, Jørgen Biegel, Aalborg Universitetsforlag 1989.

Bogen er på 135 sider. ISBN 87-7307-412-8. Rekvirer bogen hos Tekkva.

Udvikling af effektive kvalitetssystemer på virksomhederne forudsætter ledelsens initiativ, bevilling af ressourcer og bevågenhed. Men udviklingen forudsætter også, at de medarbejdere, som er involveret i udviklingsarbejdet, har viden og kunnen om kvalitetsstyring. Og at de behersker samarbejdets kunst.

Kvalitetsstyring i Japan, Jørgen Biegel, Aalborg Universitetsforlag 1985.

Bogen er på 95 sider. ISBN 87-7307-288-5. Rekvirer bogen hos Tekkva.

Bogen beskriver indtryk fra besøg på 11 japanske virksomheder i 1984. De besøgte virksomheder var bl.a. Nippon Kokan (stålvalseværk), Toyota (personvogne), Toshiba (køleskabe) og Sony (TV). Valget af Japan som mål for studier i kvalitetsstyring er begrundet i den kolossale udbredelse og det gode omdømme japanske produkter havde i den vestlige verden.

Konstruktion og levetidsomkostninger, Jørgen Biegel, Polyteknisk Forlag 1984.  Rekvirer bogen hos Tekkva.

Bogen er på 45 sider. ISBN 87-502-0588-9.

Metoder til forbedring af et produkts funktion, pålidelighed og økonomi har altid stor interesse. Problematikken søges til stadighed anskuet fra nye synsvinkler, og i dens løsninger tages der gerne nye værktøjer i brug.