Gå til hoved-indhold

Konsulentydelser

Kvalitetsledelse i industrivirksomheder

  • Etablering og auditering af kvalitetssystemer
  • Assistance i relation til ISO 9001 certificering
  • Auditering af kvalitetssystemer
  • Rådgivning vedr. kalibrering af måleudstyr

Læs om kvalitetsledelse i bogen Kvalitetsledelse betaler sig.

Kvalitetssikring i laboratorier

  • Etablering af kvalitetssystemer
  • Assistance i relation til akkreditering af laboratorium

Læs om etablering af kvalitetssystemer i bogen Kvalitetsarbejde

Agil udvikling, software procesforbedring (SPI) og modenhedsmåling (CMM/CMMI)

Læs om emnerne i bl.a. disse bøger: Agil udvikling, Softwareudvikling og Procesforbedringer med CMM.

Miljøledelse

  • Etablering og auditering af miljøledelsessystemer
  • Assistance i relation til ISO 14001 certificering
  • Udarbejdelse af grønne regnskaber
  • Assistance ved arbvejdspladsvurdering (APV)